Yleistä

Suomen kuntatekniikan yhdistys (SKTY) on julkaisut kadun suunnittelun ohjeita jo vuodesta 1967 lähtien. Teoksesta on otettu uudet, korjatut painokset vuosina 1974, 1991 ja 2002. Uutena julkaisuformaattina on verkkosivusto, joka mahdollistaa ohjeiden helpon päivitettävyyden ja saavutettavuuden. Ohjeen tavoitteena on olla käsikirjana katusuunnittelijoille ja -rakentajille sekä oppimateriaalina alan opiskelijoilla eri koulutustasoilla.

Tämän ohjeen tekeminen aloitettiin jo vuonna 2017 eikä se olisi ollut mahdollista ohjeita kirjoittaneita. Kiitos teille kirjoittajat!

Julkaisun ensimmäinen versio on julkaistu lokakuussa 2020, mutta sitä täydennetään ja päivitetään säännöllisesti.

Työn ohjausryhmässä ova toimineet seuraavat henkilöt:

Helmer Berndtson, Ramboll Finland Oy
Mervi Heiskanen, Savonia AMK 
Jarkko Karttunen, Helsingin kaupunki
Ismo Rantanen, Helsingin kaupunki
Mika Lastikka, Lahden kaupunki 
Timo Ritala, Joensuun kaupunki

Terhi Tikkanen-Lindström, WSP Finland Oy
Osmo Torvinen
Tapio Siikaluoma, Oulun kaupunki
Juha Väätäinen, SitoWise Oy
Anna Tienvieri, SKTY, puheenjohtaja
Jyrki Paavilainen, SKTY, sihteeri

Kiitos ohjausryhmälle työn ohjaamisesta.

Palaute

Jätä tähän palautetta ja kehitysehdotuksia koskien julkaisua. Voit ehdottaa myös lisättävää ohjetta tai ohjekokonaisuutta ja ehdottaa kirjoittajaa. Sana on vapaa!