2.3 Suunnittelun lähtötiedot

Katusuunnittelun lähtötietona ovat asemakaava ja asemakaavan laatimisen yhteydessä laadittu yleissuunnitelma, vanhat suunnitelmat, maanomistustiedot, verkostokartat ja maastotiedot. Suunnittelun lähtötietona voi olla myös muu liikennemelua, liikenneturvallisuutta tai liikenneväylän parantamista koskeva yleissuunnitelma. Maastotietoja ovat ilmakuvauksella tai maastossa mittaamalla hankitut maaston korkeus- ja paikkatiedot ja maaperätutkimukset. Mikäli katualue ei ole vielä kunnan omistuksessa tulee maastomittausten ja maaperätutkimusten tekemiseen hankkia maanomistajan lupa. Lisäksi voi olla tarpeen selvittää katusuunnittelua varten liikenne-ennuste, liikennemelun ja liikenteen aiheuttaman tärinän vaikutukset ja tiedot tapahtuneista liikenneonnettomuuksista.


Kirjoittanut Tapio Siikaluoma
Syyskuu 2020

Print Friendly, PDF & Email